Coronacrisis: sociale zekerheid bij grensoverschrijdend werken

 

De Commissie Verzekeringsaangelegenheden (CVA) heeft invulling gegeven aan de gevolgen van de coronacrisis voor de socialezekerheidswetgeving in het geval van grensoverschrijdend werken. De CVA is een overlegorgaan van alle ministeries en uitvoeringsorganisaties die zich bezighouden met internationale sociale zekerheid.

De overheid neemt in België, Duitsland en Nederland veel maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit zorgt voor veel vragen bij mensen die over de grens tussen Nederland en België of Duitsland wonen of werken. De belangrijkste antwoorden op deze vragen zijn:

  • Bij thuiswerken vanwege coronamaatregelen houden werknemers voor de toepassing van de aanwijsregels het gebruikelijke arbeidspatroon. Voor hen verandert de socialezekerheidswetgeving dus niet.
  • Werknemers die vanwege de coronamaatregelen een tijdelijke WW-uitkering krijgen uit het land waar ze werken (of hebben gewerkt) en in een andere lidstaat wonen, blijven onder de wetgeving van de lidstaat vallen waar ze werken.
  • Werknemers die worden ontslagen of van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, komen in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering in het woonland. Vanaf het moment van ingaan van de uitkering is de wetgeving van het woonland van toepassing.
Op de internetsite van de Sociale Verzekeringsbank staan een aantal veelgestelde vragen met antwoorden over coronamaatregelen en werken over de grens.

Bron: Belastingdienst

Meest Recent Posts

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Doe uzelf niet tekort en voorkom financiële schade en te hoge belasting- en premieaanslagen.​​​​​​​